Bij instabiliteit van een gewricht, bijvoorbeeld na een ligamentair letsel, kan gebruikt gemaakt worden van een brace. Deze kan uit hard of zacht materiaal bestaan. Meestal is hier een gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds voor voorzien.

 

Bracing