In vele locomotore problemen is kinesitherapie de hoeksteen van de behandeling. 

Vaak zullen mobiliserende / spierversterkende oefeningen nodig zijn om bepaalde structuren in het lichaam losser of net sterker te maken.

Indien deze behandeling noodzakelijk is zal de patiënt naar de kine verwezen worden. Een duidelijk en gedetailleerd voorschrift wordt meegegeven met de patiënt.